ชาวเมืองคอนเฮ เปิดให้บริการแล้ว รพ.ศูนย์การแพทย์ มวล.ระยะแรก เพื่อเตรียมระบบต่างๆให้มีความพร้อม ก่อนเปิดอย่างเเต็มรูปแบบในปี 2564

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Tags:
©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 7567 3723, 0 7567 3725-30

Search