มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อย่างเป็นทางการในช่วงแรกให้บริการผู้ป่วยนอก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเต็มรูปแบบ มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2564

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 7567 3723, 0 7567 3725-30

Search