ชวนเที่ยว - วิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีส่งมอบเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 7567 3723, 0 7567 3725-30

Search