บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) มอบทุนให้ ม.วลัยลักษณ์ ในโครงการฟาร์มสาธิตเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบเปิดอัตโนมัติ มอบเงินสนับสนุน 10,750,000 บาท

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 7567 3723, 0 7567 3725-30

Search