WALAILAK UNIVERSITY
News Clipping


#1125 มวล.ผุดสถาบันภาษา สู่นานาชาติ
เผยแพร่:วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มติชน
#1123 ประสบการณ์ล้ำค่าสหกิจศึกษาที่ออสเตรเลีย
เผยแพร่:วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มติชน#1121 พัฒนาเทคนิคการแพทย์ มวล.ร่วมมือ มอ.
เผยแพร่:วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ไทยรัฐ#1122 มวล.ผุดสถาบันภาษาอัพสถานะนักศึกษาสู่สากล
เผยแพร่:วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
Dalinews Online


#1117 เภสัชฯ มวล.ติดอันดับ 5 ของ ปท.
เผยแพร่:วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มติชน

กำลังแสดงหน้าที่
/53 >>
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0 7567 3725-30 โทรสาร 0 7567 3724